TOP画像

イベント個人ランキング(Top50)

Rank プレイヤー スコア 詳細
1 yukika 3269652 214093
2 fuu 3202032 214088
3 babystar 3198448 214083
4 umaibo 3070096 214136
5 nekonekoneko 3051588 214174
6 totisu 2767780 214155
7 Anonymous666 2388394 214075
8 Rekt 2189965 214106
9 futuuno 2108951 214096
10 Echigoya 1866771 214077
11 Alpha 1773476 214122
12 GYO 1772632 214098
13 moyonto 1681342 214143
14 norato3 1140360 214118
15 BustyYu 67100 214138
16 poyo 48419 214149
17 mauve 3880 214126